81106ad37a0cfc6b2a0bdd28e730100a.jpg

Paket stimulativnih mera za rast privrede

Na jesen, kako je potvrđeno u Ministarstvu finansija, biće definisan paket stimulativnih mera, čiji je cilj da se olakša poslovanje privredi, kako bi se dalje podstakao njen rast. One će se odnositi izmene zakona o imovini, porezu na dohodak građana, i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Osim toga u planu je i usvajanje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji bi na jednom mestu objedinio sve naknade.

- Planiraju se izmene više propisa kojima se uređuju porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. U okviru ovih izmena planirano je da se tokom oktobra delimično izmene Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o porezima na dohodak fizičkih lica i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Cilj svih ovih izmena zakona je njihovo poboljšanje u praktičnoj primeni, ali i stvaranje uslova za podsticanje privredne aktivnosti u meri u kojoj to omogućavanju postignuti pozitivni rezultati u ozdravljenju javnih finansija - ističu u Ministarstvu finansija.

Zakon o fiskalnim kasama

Menja se Zakon o fiskalnim kasama, tako da će se transakcije pratiti u realnom vremenu, a uz to će onda moći da se i automatizuje povraćaj PDV-a, još jedna stavka na koju se žale privrednici. Zbog sporosti poreske administracije i probijanja zakonskih rokova, biće pooštrenja i za one koji ne izdaju fiskalne račune jer će se sada strogo poštovati kazne, kao što je slučaj zatvaranje radnje na 15 dana za prvi prekršaj, pa tri meseca, šest... a kada nego bude kažnjen sa godinu dana katanca na radnji, verovatno će ostati bez biznisa, najavio je nedavno ministar finansija Siniša Mali.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Nema naznaka da bi se menjala stopa, ali ono što je sigurno je ubrzanje stope amortizacije. To konkretno znači - skraćenje roka amortizacije opreme jer ona više "ne traje" decenijama, već se vrlo brzo menja. Ovo je naročito izraženo u sektoru novih tehnologija.

Ukidanje doprinosa za NSZ

Vrlo brzo bi trebalo ministarstvo finansija da izađe sa predlogom o ukidanju doprinosa za Nacionalnu službu za zapošljavanje, a čija je visina 0,75 odsto od plate. Ovaj namet plaćaju poslodavci na svoj teret za zaposlene. Oslobađanje novca, poslodavac može da iskoristi za povećanje plata ili za nove investicije.

 Sve naknade na jednom mestu
 
Takođe, planirano je i usvajanje Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara kojim bi se po prvi put u jednom zakonu objedinile sve naknade koje se plaćaju za korišćenje javnih dobara. Na jednom mestu biće objedinjene sve naknade koje se plaćaju i više neće moći da se desi da lokalna samouprava izmisli i uvede novu.

- Očekuju se višestruki pozitivni efekti od usvajanja ovog Zakona. Na strani poreskih obveznika bi se u velikoj meri otklonili problemi u pogledu utvrđivanja ukupnih fiskalnih obaveza. Takođe, donošenje ovakvog zakona će otvoriti put za prepoznavanje svih davanja koja su slična naknadama za korišćenje javnih dobara u cilju njihove racionalizacije i primerenijeg opterećenja poreskih obveznika - kažu u ministarstvu finansija.

Izmene poreza na imovinu

 Na sajtu ministarstva finansija objavljena je radna verzija izmena zakona poreza na imovinu. Ubuduće se porez na imovinu neće plaćati akontativno na osnovu rešenja iz prethodne godine, već tek kada rešenje bude doneto, predviđa radna verzija izmene Zakona o porezu na imovinu.

Pitajte nas