investimenti.jpg

Novi Program ekonomskih reformi

U Palati Srbija održan je uvodni sastanak za izradu Programa ekonomskih reformi u Srbiji, za period od 2019, do 2021, u čijem radu su učestvovali i ministar finansija, Siniša Mali i šef Delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici. Program će biti sačinjen na osnovu smernica Evropske komisije i preporuka EKOFIN saveta za izradu ovog dokumenta, iz maja ove godine.

Ministar finansija, Siniša Mali, podsetio je na rast BDP veći od planiranog, smanjenje stope nezaposlenosti, veći priliv direktnih stranih investicija u odnosu na prošlu godinu i ostale makroekonomske pokazatelje napretka Srbije. Ministar Mali je dodao da će preporuke EKOFIN Saveta biti uvrštene u novi program ekonomskih reformi, a ceo proces njegove izrade usklađen sa izradom fiskalne strategije i budžeta za 2019.

"Naši planovi, između ostalog, predviđaju mere za jačanje rasta vođenog privatnim sektorom, smanjenje sive ekonomije, završetak reforme javne uprave i reformi državnih preduzeća i finansijskih institucija. Nastavićemo sa reformom javnih finansija, poreske administracije, obrazovanja, ulaganja u infrastrukturu, kao i jačanje sistema upravljanja kapitalnim investicijama", rekao je Mali.

Ovaj program takođe je usklađen sa novim programom makroekonomskih i strukturnih reformi, dogovorenim sa MMF. Šef Delegacije EU, Sem Fabrici, podsetio je da je Program ekonomskih reformi oruđe uz pomoć kojeg se Srbija priprema za ispunjenje svih neophodnih ekonomskih kriterijumima u procesu priključenja, a o njemu će biti govoreno i u godišnjem izveštaju o napretku zemlje.

"To je razlog što ovaj dokument nije samo parče papira, već političko sredstvo koje zahteva potpunu angažovanost svih ministara, da pomognu ministru finansija, ali i Vladi Srbije da definišu ispravnu i korektnu pristupnu ekonomsku politiku", kaže Fabrici.

Ovaj sastanak je formalni početak petog ciklusa izrade Programa ekonomskih reformi u Srbiji za period do 2021. Ticaće se tri oblasti: strukturnih reformi, fiskalne politike i sprečavanja makroekonomskih disbalansa.


Pitajte nas