2f82ca78e20d796829c29bcee1a8ac08.jpg

Vrednovanje u javnoj upravi u skladu sa znanjem i zalaganjem

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić predstavio je nacrte dva zakona koji uređuju radne odnose i sistem plata u državnoj upravi, istakavši da je cilj ovih zakonskih izmena unapređenje upravljanja ljudskim resursima u državnim organima.

Ružić je, na okruglom stolu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o platama državnih službenika i nameštenika, istakao da je cilj ovih izmena zapošljavanje u skladu sa znanjem i veštinama, kao i uspostavljanje sistema vrednovanja i nagrađivanja u skladu sa zaslugama i zalaganjem na radnom mestu.

On je, govoreći o predloženim izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, rekao da su one naredna faza u reformi javno-službeničkog sistema i neophodne su kako bi se izgradila efikasnija i stručna državna uprava i kako bi nov sistem plata u javnoj upravi mogao da se primeni od 1. januara 2019. godine.

Prema njegovim rečima, u javnoj upravi po poslednjim podacima radi približno 470.000 zaposlenih na neodređeno, bez republičkih javnih preduzeća, i cela reforma se upravo odnosi na ovaj broj.

Nacrti dva zakona za koje je Ministarstvo raspisalo javnu raspravu odnose se na 24.000 državnih službenika i poslednji su u nizu koraka koje je potrebno preći da bi se do 1. januara 2019. godine počelo sa uspostavljanjem novog sistema plata, koji se temelji na kompetencijama i zaslugama, objasnio je Ružić.

On je, kada je reč o utvrđivanju plata, naknada plata i troškova, kao i drugih primanja državnih službenika, istakao da se ovim zakonom prevazilaze dosadašnji okviri omogućavanjem nagrađivanja, primenom novog sistema vrednovanja radne uspešnosti.

Dodatno, kako je ukazao, ovim zakonom se kroz mogućnost određivanja većeg početnog koeficijenta i kroz institut korektivnog koeficijenta, privlače i zadržavaju kvalitetni kadrovi, što je u skladu sa preporukama Evropske komisije i SIGMA.

Vršioci dužnosti na različitim funkcijama u državnoj upravi neće više moći beskonačno da se nalaze u tom statusu, već će njihov mandat biti ograničen na najduže devet meseci, najavio je ministar.

Ružić je objasnio da, na primer, stanje v.d. direktora neće više moći da bude produžavano u nedogled, već se ograničava na šest meseci (plus eventualno još tri meseca), a državni organ koji ga postavlja moraće u roku od 30 dana da raspiše konkurs za tu poziciju, nakon čega položaj ostaje upražnjen dok se ne popuni na konkursu.

Ova novina može da izazove različite reakcije, ali mislim da je ovo upravo jedan od temeljnih mesta gde se vidi želja i volja da reformu sprovedemo na pravi način, zaključio je on.


Pitajte nas