Usvajanjem tog programa ostvaraju se zakonski uslovi za korišćenje propisanih podsticajnih sredstava za prehrambeni sektor, restrukturiranje i razvoj tržišta, unapređenje ruralnog razvoja i životne sredine.

Investicije za te namene predviđene su, između ostalog, i za nabavku stoke, opremu i mehanizaciju, kao i obnovu višegodišnjih zasada.

Taj dokument usklađen je sa strateškim okvirom Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije za period 2014-2020.