Fabrici je naglasio da je Srbija prva od zemalja Zapadnog Balkana koja je ušla u program, koji finansira Evropska komisija do 2020. On je naglasio da je projekat važan u pristupanju Srbije EU, pošto obuhvata obaveze iz Poglavlja 23 i 24. ,,Odnosi se na devet oblasti borbe protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije i homofobije, drugih vidova netolerancije, promociju prava ljudi sa invaliditetom, jednakost polova, prevenciju nasilja nad decom, ženama i drugim rizičnim grupama’’, predočio je Fabrici.

Program je namenjen državnim organima, akademskim institucijama i organizacijama civilnog društva za promovisanje i zaštitu prava koja obezbeđuju jednakost građana, a ukupan budžet za period od 2014. do 2020. godine iznosi oko 440 miliona evra.

Ðorđević je posle potpisivanja Sporazuma u Palati Srbija, izjavio da će na tim projektima Ministarstvo raditi zajedno sa nevladinim organizacijama i lokalnim samouparavama u oblasti prava i jednakosti, inkluzije Roma i borbi protiv nasilja i svih oblika diskriminacije. ,,Ministarstvo će obezbediti 20 odsto učešća da zajedno apliciramo na javni poziv’’, dodao je Ðorđević, navodeći da su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Poglavlja 2 i 19. Kako je rekao, ,,da na taj način Srbija bude deo EU iako to još nije’’. On je ukazao na primer saradnje sa Delegacijom EU u migrantskoj krizi i napomenuo da je Srbija preduzela sve za zbrinjavanje maloletnika iskoristivši fond EU na najbolji način. Srbija u tom segmentu pokazuje da je ravnopravna sa članicama EU, ocenio je Ðorđević.