040dfe_f44195a4e6be4bde8d350a28f5894853.jpg

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 5. jula do 24. jula 2018. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: Nacrti zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 5. jula do 24. jula 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o platama državnih službenika i nameštenika predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i „Britanskog fonda za dobru upravu“ održati 13. jula 2018. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova, u hotelu „Zira“, sala „Mikonos“ (Ruzveltova 35).

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.

Tekst Nacrta o platama državnih službenika i nameštenika

Obrazloženje Nacrta zakona platama državnih službenika i nameštenika

Zaključak odbora za pravni sistem i državne organe o javnoj raspravi o Nacrtu platama državnih službenika i nameštenika

Zaključak odbora za pravni sistem i državne organe o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Obrazac za komentre na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Pregled odredaba koje se menjaju Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Obrazac za komentare na Nacrt zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima


Pitajte nas