Skup-poljoprivrednica-na-Staroj-Planini.jpg

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Rok za podnošenje prijava je do 14. avgusta 2018. godine

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisuje javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.


Opšti cilj javnog konkursa: Poboljšan ekonomski položaj i status žena na selu

Оdluka o raspisivanju javnog konkursa za udruženja u 2018. god

1. Јаvni konkurs za udruženja u 2018. godini na temu ekonomskog osnaživanja žena na selu

2. Smernice za podnošenje predloga projekata udruženja u 2018. god

Оbrazac 1 - Opšti podaci o podnosiocu prijave na javni konkurs

Оbrazac 2 - Podaci o predlogu projekta za finansiranje

Оbrazac 3 - Projektni okvir

Оbrazac 4 - Budžet projekta

Оbrazac 5 - Biografije projektnog tima


Pitajte nas