U organizaciji PUBLIC FINANCE OFFICE

10. juna 2016. godine održana je
 
PROMOCIJA
 

Prvog broja Biltena ’’Spajalica’’ koji uređuje, izdaje i štampa Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje. Na promociji je prisustvovao veliki broj gostiju, koji su u prethodnom periodu  uzeli učešće na nekim od održanih savetovanja kao i prijatelji i partneri naše kuće.

Grupa autora sa višegodišnjim iskustvom u  javnom sektoru kroz prvi broj stručnog Biltena  “Spajalica’’ obradila je samo neke od aktuelnih tema namenjenih javnom sektoru:

  • Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
  • Izmene i dopune zakona o javnim nabavkama
  • Municipalne obveznice kao izvor finansiranja kapitalnih investicija lokalne samouprave
  • Procena finansijskih efekata propisa  i drugih akata – korak dalje
  • Uvođenje rodne komponente u budžetski proces
  • U susret novom zakonu o opštem upravnom postupku

Bilten ’’Spajalica’’ planiran je kao kvartano izdanje u elektronskom i štampanom obliku i može se slobodno reći predstavlja zbornik stručnih tekstova u kojima su iskazana iskustva autora na rešavanju konkretnih poslova koji treba i Vama da olakšaju pravilnu primenu i sprovođenje svih potrebnih aktivnosti poštujući pozitivnu zakonsku regulativu Republike Srbije. Aktuelnost tema koje će se obrađivati između ostalog definišete i Vi sami na osnovu Vaših pitanja i problematike sa kojom se susrećete u svakodnevnom poslovanju.

Prvi broj Biltena ’’Spajalica’’ možete naći u elektronskom obliku na našem  sajtu, a možete ga i poručiti putem naše e-mail adrese office@javnefinansije.rs

 Preuzmi NARUDŽBENICU (.docx)

 

A ovako je bilo na promociji Prvog broja Biltena "Spajalica"

Pitajte nas