Arhiva aktuelnosti Arhiva konkursa

Stranica 1 od 69  >  >>


Više od 4 miliona evra za mlade u Srbiji

Novi projekat Evropske unije, čiji je cilj aktivno uključivanje mladih u Srbiji i njihova povećana zaposlenost predstavljen je danas u Beogradu. Organizacije na nacionalnom i lokalnom nivou...
Pročitaj više

Poreska uprava počela sa izdavanjem elektronskih uverenja

Dostupno Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja Svi korisnici portala E-porezi mogu od 01. marta 2019. godine da dobiju poreska uverenja elektronskim putem....
Pročitaj više

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Od 1. januara 2019. godine obračunski iznos prosečne godišnje zarade izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u Republici za period od početka kalendarske godine zaključno sa mesecom koji...
Pročitaj više

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Izmenama Zakona biće obuhvaćene žene sa visokim primanjima, žene koje su radile manje od šest meseci i one koje su u istom mesecu počele da rade i ostale u drugom stanju Izmenom i dopunom...
Pročitaj više

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakonom je predviđena naknada štete, na koji imaju pravo oni koji smatraju da su oštećeni zloupotrebama koje je Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila. Naknada se ostvaruje pred sudom u...
Pročitaj više

Revizije svrsishodnosti poslovanja – kako se troše javna sredstva u Srbiji

Jačanje kapaciteta i povećanje broja revizija svrsishodnosti predstavljaju strateško opredeljenje Državne revizorske institucije (DRI), rekao je juče predsednik DRI i generalni državni revizor dr...
Pročitaj više

DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu sa Programom revizije za 2019. godinu, započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava. DRI jezapočela reviziju Završnog računa budžeta...
Pročitaj više

DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

Veći gradovi u Srbiji biće revidirani svake godine. Revizijom će biti obuhvaćeno 75 odsto lokalnog budžeta na godišnjem nivou. Tako da, na primer, Grad Beograd mora biti revidiran svake godine,...
Pročitaj više

Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika

Vlada Republike Srbije donela je novi propis kojim vrednuje rad i ponašanje državnih službenika. Naime, 20 hiljada njih, dobilo je obrasce sa osnovnim pravilima ponašanja prema strankama,...
Pročitaj više

Evidentiranje stvarnih vlasnika nastavlja se i posle 31.01.2019, kao trajna zakonska obaveza

Odredbom člana 17. stav 2. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisana je obaveza registrovanih subjekata, osnovanih do 31.decembra 2018.godine, da evidentiraju podatke o stvarnim...
Pročitaj više
Pitajte nas