Aktuelni dodađaji Arhiva

Stranica 1 od 2  >  >>


31_(1).jpg

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

Uprava za javne nabavke, u okviru postupka izrade Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine, sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije razvoja javnih...
Pročitaj više
c_aboutus.png

Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji

Ambasada Kraljevine Švedske i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predstavili su danas novu platformu za odgovorno upravljanje javnim finansijama u Srbiji, u prisustvu predstavnika...
Pročitaj više
revizija.jpg

Državna revizorska institucija objavila prve poslerevizione izveštaje

Državna revizorska institucija objavila je danas na svom vebsajtu prve poslerevizione izveštaje od početka rada Institucije. Objavili smo tridesetak poslerevizionih izveštaja od 170 koliko je...
Pročitaj više
ministarstvo-finansija-uprava-za-trezor.jpg

Poreska uprava od danas ima upola manje filijala

Poreska uprava Srbije od danas broji 37 umesto dosadašnjih 78 organizacionih delova, pri čemu je ova organizaciona transformacija izvršena bez ijednog otpuštenog radnika, saopšteno je iz tog...
Pročitaj više
information-technology.jpg

Nova usluga APRa - eRegistracija osnivanja višečlanog DOO

Korisnicima je od danas na portalu APR-a dostupna nova elektronska usluga - eRegistracija osnivanja višečlanog DOO. Da bi se započela elektronska registracija, potrebno je, da se, najpre, u...
Pročitaj više
information_technology.jpg

Stvarne vlasnike treba da evidentiraju svi registrovani subjekti

Više od 74% registrovanih subjekata do sada je evidentiralo podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Od ukupnog broja registrovanih subjekata, koji treba da upišu stvarne vlasnike u...
Pročitaj više
510x320_62287-Rodna_ravnopravnost.jpg

Rodno odgovornim budžetiranjem do društva jednakih šansi

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da Vlada Srbije od 2015. godine pri planiranju budžeta vodi računa o tome da...
Pročitaj više
2c34d8e88851cab12d743298cf0cad66.jpg

Objavljen Pravilnik o dopuni pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

Obaveštavamo vas da je dana 11.06.2019. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 41/2019 objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih...
Pročitaj više
0ca3b00e89cad7df1edc2ca933d9e2fa.jpg

Dodatni izvori finansiranja za mala preduzeća-Sačinjen Nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima

Ministarstvo finansija je sačinilo nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima, koji će omogućiti domaćim kompanijama i fizičkim licima da ulažu u startap kompanije i inovacije. Mala i...
Pročitaj više
Slika_za_Godisnji_izvestaj_o_poslovanju_privrede_u_2018.png

Poslovanje privrede u 2018. godini

U Agenciji za privredne registre je izrađen i objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini. Godišnji izveštaj sadrži analizu uspešnosti poslovanja i finansijskog položaja...
Pročitaj više

Pitajte nas