Aktuelni dodađaji Arhiva

Stranica 1 od 2  >  >>


aSTtDpsNyTVhKSxHNyNt-HIgkPziKT_z_1.jpg

Prihvaćen predlog DRI o maksimalnom broju zaposlenih u 2019. godini

Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine razmotrili su, a onda i prihvatili predlog Državne revizorske institucije (DRI) da maksimalan broj...
Pročitaj više
sifarnik.jpg

Otvorena web stranica sa novim šifarnikom zanimanja

Novi šifarinci usklađeni sa međunarodnim standardima i potrebama domaće privrede, u primeni su od 1. januara 2019. godine, a obaveza za sve poslodavce je da do kraja...
Pročitaj više
23444-830x0.jpg

Poreska uprava počela sa izdavanjem elektronskih uverenja

Dostupno Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja Svi korisnici portala E-porezi mogu od 01. marta 2019. godine da dobiju poreska uverenja elektronskim putem....
Pročitaj više
Pension-People410.jpg

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Od 1. januara 2019. godine obračunski iznos prosečne godišnje zarade izračunava se tako što se prosečna mesečna zarada u Republici za period od početka kalendarske godine zaključno sa mesecom koji...
Pročitaj više
category_1476.jpg

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Izmenama Zakona biće obuhvaćene žene sa visokim primanjima, žene koje su radile manje od šest meseci i one koje su u istom mesecu počele da rade i ostale u drugom stanju Izmenom i dopunom...
Pročitaj više
seo-konkurencija.jpg

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakonom je predviđena naknada štete, na koji imaju pravo oni koji smatraju da su oštećeni zloupotrebama koje je Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila. Naknada se ostvaruje pred sudom u...
Pročitaj više
investicije.jpg

Revizije svrsishodnosti poslovanja – kako se troše javna sredstva u Srbiji

Jačanje kapaciteta i povećanje broja revizija svrsishodnosti predstavljaju strateško opredeljenje Državne revizorske institucije (DRI), rekao je juče predsednik DRI i generalni državni revizor dr...
Pročitaj više
765-430-b703537ff81b35aa77d16ec4da5f65c3.jpg

Kako smanjiti korupciju u javnim nabavkama

Od polovine 2020. godine,svi postupci javnih nabavki u Srbiji sprovodiće se isključivo elektronski, preko novog kvalitetnijeg i funkcionalnijeg Portala javnih nabavki - to je najznačajnija novina...
Pročitaj više
revizija.jpg

DRI započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava

Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu sa Programom revizije za 2019. godinu, započela reviziju 69 korisnika budžetskih sredstava. DRI jezapočela reviziju Završnog računa budžeta...
Pročitaj više
dri_(1).jpg

DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

Veći gradovi u Srbiji biće revidirani svake godine. Revizijom će biti obuhvaćeno 75 odsto lokalnog budžeta na godišnjem nivou. Tako da, na primer, Grad Beograd mora biti revidiran svake godine,...
Pročitaj više

Pitajte nas