Aktuelni dodađaji Arhiva

Stranica 1 od 2  >  >>


0ca3b00e89cad7df1edc2ca933d9e2fa.jpg

Dodatni izvori finansiranja za mala preduzeća-Sačinjen Nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima

Ministarstvo finansija je sačinilo nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima, koji će omogućiti domaćim kompanijama i fizičkim licima da ulažu u startap kompanije i inovacije. Mala i...
Pročitaj više
Slika_za_Godisnji_izvestaj_o_poslovanju_privrede_u_2018.png

Poslovanje privrede u 2018. godini

U Agenciji za privredne registre je izrađen i objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini. Godišnji izveštaj sadrži analizu uspešnosti poslovanja i finansijskog položaja...
Pročitaj više
ec927da2d2bbb38528d60bc0ed8edc12.jpg

Poreska uprava - naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Poslodavci - poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za...
Pročitaj više
finance.jpg

Mogući modeli za smanjenje poreza na zarade

Država može da smanji poreze na zarade na tri načina i sve opcije koje su igri resorni ministri već neko vreme ozbiljno razmatraju. Prva mogućnost je smanjenje doprinosa na teret zaposlenog,...
Pročitaj više
Picture_intro.jpg

Mere za IT: Poreske olakšice, startap krediti, IT boksovi

Mere Vlade Srbije za podršku IT sektoru, koje su danas predstavljene u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, odnose se na poreske olakšice u smislu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak...
Pročitaj više
revizija.jpg

Predstavnici DRI o nalazima revizije javnih nabavki na lokalu

Državni revizor Željko Krstić i viši savetnik u reviziji Goran Marić predstavili su glavne nalaze Državne revizorske institucije kada je reč o reviziji javnih nabavki na lokalnom nivou na skupu...
Pročitaj više
custom-dashboard-report.png

Državna revizorska institucija predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila greške i nepravilnosti u iznosu od 217 milijardi dinara sprovodeći revizije u 2018. godini kod 209 subjekata. Greške u finansijskim izveštajima...
Pročitaj više
510x320_112018-apr.jpg

Privredni subjekti imaju obavezu da redovno ažuriraju podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Agencija za privredne registre podseća privredne subjekte na obavezu da elektronski evidentiraju svaku promenu podatka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, najkasnije u...
Pročitaj više
2f82ca78e20d796829c29bcee1a8ac08.jpg

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon se primenjuje do kraja 2019. godine, nakon čega nijedna javna institucija neće moći da primi nove zaposlene ukoliko kadrovskim planom za tekuću godinu to nije predvidela i za njih obezbedila...
Pročitaj više
RELOF.jpg

Podrška reformi javnih finansija na lokalu

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić izjavio je danas da je za lokalne samouprave u Srbiji veoma značajna podrška projekta Reforma lokalnih finansija...
Pročitaj više

Pitajte nas