Arhiva aktuelnosti Arhiva konkursa

<<  <  Stranica 58 od 66  >  >>


Agencija za privatizaciju prestaje da postoji do kraja godine

Ministar privrede u Vladi Republike Srbije Željko Sertić izjavio je danas da će Agencija za privatizaciju prestati da postoji do kraja godine zbog toga što tada ističe rok za privatizaciju...
Pročitaj više

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

• Indirektnim korisnicima budžetskih sredstava više se ne smatraju javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena...
Pročitaj više

Odobrena bespovratna sredstva za dodatnih 14 privrednih subjekata u okviru Projekta podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2015. godini

Nakon dobijanja saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Nacionalne agencije za regionalni razvoj od strane Vlade RS, obezbeđena su dodatna bespovratna sredstva u okviru Projekta podrške...
Pročitaj više

Fiskalna strategija za 2016.

Vlada Srbije usvojila je Fiskalnu strategiju za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.
Pročitaj više

Vlada usvojila Predlog zakona o budžetu za 2016.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 997,4 milijarde dinara, a rashodi 1.119 milijardi zaokruženo. Planirani fiskalni deficit na...
Pročitaj više

Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

U okviru Narodne banke Srbije pripremljen je Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu (Nacrt) kojim bi se unapredila zaštita korisnika finansijskih usluga u...
Pročitaj više

Usvojene odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da se jučerašnjim usvajanjem odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru stvaraju uslovi za...
Pročitaj više

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast BDP-a u trećem tromesečju revidiran je naviše u odnosu na preliminarnu ocenu sa 2,0% na 2,2%. Pad BDP-a u prvom...
Pročitaj više

Narodna banka Srbije obezbedila nisku i stabilnu inflaciju i stabilnost kursa

Objavljeni rezultati ankete hiljadu preduzeća u okviru Projekta za bolje uslove poslovanja USAID-a pružaju nove informacije o očekivanjima i stavovima privrednih subjekata, ali otvaraju prostor za...
Pročitaj više

Branislav Bogaroški uručio novih 98 ugovora za navodnjavanje u AP Vojvodini

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški uručio je danas još 98 ugovora registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, za...
Pročitaj više
Pitajte nas