Stranica 1 od 2  >  >>


Izabran 71 MMSPP za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini

Od ukupno 180 prijavljenih MMSPP u vlasništvu i upravi žena, po Javnom pozivu od 9. jula 2015.godine, izabran je 71 MMSPP u okviru Projekta podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini. Izabranim...
Pročitaj više

Izabrana 163 privredna subjekta za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2015. godini

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je u okviru Projekta podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga odobrila 31.621.000,00 dinara za 163 privredna...
Pročitaj više

NBS: Dinarska štednja porasla 10,5 odsto

Ukupna devizna štednja u bankama u Srbiji, na kraju septembra ove godine, iznosila je 8,6 milijardi evra, dok je dinarska štednja iznosila 42 milijarde dinara (oko 350 miliona evra) i od početka...
Pročitaj više

Javna rasprava o nacrtu zakona o sistemu plata

Javna rasprava će se održati u periodu od 21. oktobra do 10. novembra 2015. godine.
Pročitaj više

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banka Inteza potpisale su ugovor o kreditnoj liniji za podršku ženama preduzetnicama u Srbiji

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banka Inteza potpisale su ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 5 miliona evra za podršku ženama preduzetnicama u Srbiji u okviru programa Žene u biznisu...
Pročitaj više

Prvi evropski mikrofinansijski dan

Prvi evropski mikrofinansijski dan ima za cilj da poveća svest o mikrofinansiranju kao alatu za kreiranje novih radnih mesta u Evropi. Središnji događaj povodom Mikrofinansijskog dana će biti...
Pročitaj više

Usklađeni podzakonski akt

Obaveštavamo vas da je dana 14.10.2015. godine u „Službenom glasniku RS“, broj 86/15, objavljen Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu...
Pročitaj više

DANA 20. OKTOBRA 2015. GODINE PRODATO 69,94% ODSTO EMISIJE

Aukcija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije (8,00%)
Pročitaj više

Usklađeni podzakonski akti

Obaveštavamo vas da su dana 03.10.2015. godine u „Službenom glasniku RS“, broj 83/15, objavljeni podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke, a koji su usklađeni sa odredbama Zakona o...
Pročitaj više

Razvojni prioriteti u okviru Programa ekonomskih reformi

Beograd, 2. oktobar 2015. godine – Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović izjavio je da će Program ekonomskih reformi (ERP), čiji je cilj definisanje razvojnih prioriteta naše...
Pročitaj više
Pitajte nas