Javne-nabavke-bez-tendera-3.jpg

Nacrt zakona o javnim nabavkama nakon sprovedene javne rasprave

Uprava za javne nabavke objavljuje Nacrt zakona o javnim nabavkama nakon sprovedene javne rasprave sa Izveštajem o sprovedenoj javnoj raspravi i obrazloženim primedbama i sugestijama učesnika u javnoj raspravi.

Primedbe iz javne rasprave

Izveštaj javna rasprava

Nacrt Zakona o javnim nabavkama


Pitajte nas