Fotka_za_forum.jpg

Projekat USAID za odgovornu vlast

Državna revizorska institucija (DRI) je do sada objavila 1000 izveštaja o reviziji, a skoro polovina izveštaja odnosi se na lokalne samouprave i nijedna nije dobila pozitivnu ocenu, izjavio je predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović rekao je da je projekat dobra prilika da se otklone nepravilnosti u radu lokalnih samouprava i ukazao da je potrebno na lokalu imati efikasan i funkcionalan sistem interne kontrole, kojeg nema u dovoljnoj meri. On je tokom ceremonije potpisivanja Sporazuma o saradnji između Misije USAID u Srbiji i lokalnih samouprava naglasio da je najviše bilo ocena, koje se prema standardima, kvalifikuju kao „s rezervom“.

„Nije dat nijedan pozitivan izveštaj o reviziji, zato što su nepravilnosti koje je DRI utvrdila veće od graničnih“, istakao je dr Pejović.

„Veliki problem u lokalnim samoupravama je nedostatak interne kontrole i interne revizije, koji, ili ne postoje, ili tamo gde ih ima, ne funkcionišu kako treba, naglasio je dr Pejović. On je dodao da se 60 do 80 odsto nepravilnosti odnosi na javne nabavke, plaćanje bez pravnog osnova i validne dokumentacije, kao i obračun plata zaposlenima.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je da je veoma dobro što je DRI ukazala na sve elemente i propuste lokalnih samouprava, jer će to pomoći da se otklone nepravilnosti u poslovanju.

„Da li očekujete da svuda bude idealno stanje? Naravno da to nije moguće, ali uloga DRI je da ukaže na propuste ukoliko ih ima i da se ti propusti isprave. Sve lokalne samouprave ili barem najveći broj njih te propuste ispravlja, i to ne samo ove, već i ranijih godina, izjavio je Ružić.

Projekat USAID za odgovornu vlast, vredan 8,5 miliona evra danas je potpisalo sedam predstavnika lokalnih samouprava – Šapca, Sombora, Sjenice, Vrnjačke Banje, Vranja, Raške i Dimitrovgrada. Sredstva su namenjena pružanju tehničke pomoći za smanjenje korupcije u upravi.

Direktor USAID u Srbiji Majkl De La Rosa je istakao da će projekat doneti dobrobit građanima, jer će uticati na transparentnost trošenja njihovih sredstava.


Pitajte nas