2f82ca78e20d796829c29bcee1a8ac08.jpg

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava je 19. novembar 2018. godine

 

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu (''Službeni list APV'', broj: 57/2017 i 17/2018-rebalans i 29/2018) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (''Službeni list APV'', broj: 37/2014, 54/2014 – dr. odluka i 37/2016 i 29/2017), Pokrajinski sekretar za privredu i turizam raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2018. GODINI

 

Тekst konkursa

Pravilnik

Оbrazac prijave

Izjave uz konkurs

Тabelarni pregled članica

Тabela projektnih aktivnosti


Pitajte nas