tekst_(351)_Sistemi-informisanja-sportske-organizacije.jpg

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2018. godinu

Rok za podnošenje prijava je 26. novembar 2018. godine

 

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu (''Službeni list APV'', broj: 57/2017, 17/2018- rebalans i 29/2018 - rebalans) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (''Službeni list APV'', broj: 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

 

 

Тekst konkursa

Рravilnik

Тehnički uslovi

Оbrazac prijave

Izjave uz konkurs


Pitajte nas