petnica.jpg

Drugi poziv talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima u 2019. godini

Rok za podnošenje prijave je 14.12.2018. godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja POZIVA talentovane mlade istraživače-studente doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima koje realizuju akreditovane naučnoistraživačke organizacije u tekućem ciklusu istraživanja. Kroz ovaj poziv uključiće se do 100 mladih istraživača.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji

Tekst Poziva sa obrascem Prijave preuzimaju se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs, u kojima su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija.

DETALjNE INFORMACIJE – Drugi poziv talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima

OBAVEŠTENjE ZA NIO u vezi sa procedurom uključivanja na projekte talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima u 2019. godini po DRUGOM POZIVU


Pitajte nas