Obuke-zaposlenih.png

Obuke za zaposlene u javnom sektoru iz finansijskog upravljanja i kontrole i interne i eksterne revizije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole - (Finanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC), finansiranog u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, i objavilo je poziv za sledeće obuke:

16-17. novembar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE I KONTROLA
23-24. novembar 2017. godine, INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

Cilj ovih obuka je unapređenje znanja i veština zaposlenih u javnom sektoru u oblasti finansijskog upravljanja, planiranja i pripreme budžeta, kontrole i izveštavanja o ostvarenju budžeta, kao i unapređenje znanja i veština zaposlenih u javnom sektoru vezanih za ciljeve, zadatake i značaj interne revizije u javnom sektoru, odnosa interne i eksterne revizije u javnom sektoru i procesa prikupljanja revizorskih dokaza.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti do 9. novmebra 2017. godine, a više o realiazaciji ovih obuka, kao i o prijavi za iste možete pronaći na linku: http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=100.
Više informacija o projektu možete pronaći na linku: www.finac.org.rs


Pitajte nas