1467194587_news_pic_2906_2.jpg

Finasiranje malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednika, zadruga i preduzetnika Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog, Topličkog i Pirotskog okruga - Program LEDIB

Rok za prijavu: 31.12.2018

OPIS PROGRAMA:

Vlada Republike Srbije potpisala je krajem 2006. godine s vladom Kraljevine Danske Memorandum o razumevanju kojim se Republici Srbiji, kroz sprovođenje Programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (Program LEDIB), pruža bespovratna finansijska pomoć.

Radi realizacije potkomponente 2.3 ovog programa – Bolji pristup povoljnim kreditima u iznosu od 15 miliona danskih kruna (oko dva miliona evra), dana 24. oktobra 2008. zaključen je finansijski sporazum između vlada Kraljevine Danske i Republike Srbije i Narodne banke Srbije.

Sredstva Programa LEDIB biće raspoloživa do kraja 2018.

Namena kredita:

Sredstva su namenjena finansiranju investicionih projekata i obrtnih sredstava malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.

Iznos pojedinačnog kredita: do 50.000 evra u dinarskoj protivrednosti
Kamatna stopa:
- za dinarske kredite bez valutne klauzule: referentna stopa NBS + do 4,0%
- za dinarske kredite s valutnom klauzulom: do 7,5%
Ročnost kredita: u zavisnosti od potreba korisnika, a najkasnije do isteka 2018. godine
Period počeka kredita: do godinu dana


KONTAKT:

Krajnjim korisnicima sredstva Programa LEDIB plasiraju se preko sledećih posredničkih banaka:

- BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
- KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
- PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs)
- SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs)
- UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odeljenje za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).
Izvor:www.nbs.rs


Pitajte nas