finiseyes.jpg

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Ministarstvo finansija objavilo je Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu.

 Пропратни допис министра финансија

 Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

 Сумарна инструкција за унос елемената програмског буџета

 Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. 2013. 2014. и 2015. годину

 Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

 Техничко упутство


 Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2016. години

 Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године

 Прилог 2а - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године за ЈЛС

 Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

 Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање,  са пројекцијама буџета

 Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

 Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

 Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

 Прилог 8 - Агенције


Pitajte nas