2c34d8e88851cab12d743298cf0cad66.jpg

Podzakonski akt - sprovođenje centralizovanih nabavki od strane UZZPRO

Obaveštavamo vas da je od 21.11.2015. godine na snazi i u primeni Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 93/15)

 

Pitajte nas