narodna-banka-srbije-8-n1.jpg

Narodna banka Srbije obezbedila nisku i stabilnu inflaciju i stabilnost kursa

Objavljeni rezultati ankete hiljadu preduzeća u okviru Projekta za bolje uslove poslovanja USAID-a pružaju nove informacije o očekivanjima i stavovima privrednih subjekata, ali otvaraju prostor za dalje analize i neka pitanja. Poruka devet od deset privrednika u Srbiji da je tokom 2012. godine glavni problem u njihovom poslovanju bila inflacija jeste razumljiva. Međutim, ako se sličan stav ponovi i 2015, nakon dve godine niske i stabilne inflacije na nivou od oko 2%, logično je zapitati se o čemu se radi. Pitanje je opravdano i time što preduzeća, po pravilu, nemaju kašnjenja u sagledavanju trenutnih cenovnih okolnosti, budući da su stalno prisutna na tržištu robe i usluga. Da li je to odraz još prisutnog „straha“ od inflacije, posebno kod daleko najbrojnijih malih preduzeća (90% uzorka)? Takav stav se jedino može pravdati „istorijskim razlozima“, ali nasuprot takvom stavu stoje činjenice niske i stabilne inflacije na nivou od oko 2%. Iako je relativna stabilnost kursa prisutna tokom protekle tri godine, ocena njegovog uticaja je slična, iako samo 9% anketiranih izvozi.

Iako će inflaciju i promenljivost kursa teško neko navesti kao faktor svoje konkurentnosti ili profitabilnosti, Narodna banka Srbije će, poput drugih centralnih banaka, nastaviti dosledno da objašnjava kretanje inflacije i njenih faktora kako u proteklom periodu, tako i u budućnosti, kao i to šta preduzima kako bi obezbedila nisku i stabilnu inflaciju u srednjem roku.

Naša posvećenost održavanju niske inflacije ipak nije ostala neprimećena od strane privrednika. Inflacija i stabilnost kursa oblasti su u kojima je, prema njihovoj oceni, zabeležen najznačajniji napredak u 2015. godini. Sa uverenjem da je makroekonomska stabilnost bitan faktor poslovnog i investicionog ambijenta, Narodna banka Srbije će, kao i do sada, održavanje niske inflacije podržati svim raspoloživim merama iz svoje nadležnosti, ubeđena da će to privredi otvoriti prostor za povećanje konkurentnosti, proizvodnje i zaposlenosti.

Kabinet guvernera


Pitajte nas